Sakrament Małżeństwa

Udzielany jest w ustalonym z narzeczonymi terminie. Narzeczeni powinni zgłosić się do biura parafialnego trzy miesiące przed ślubem celem spisania protokołu przedmałżeńskiego. Winni okazać dowody osobiste oraz aktualne (maksymalnie sprzed trzech miesięcy) metryki chrztu (jeśli chrzest odbył się poza naszą parafią). Na metryce powinna znajdować się adnotacja o bierzmowaniu. W przypadku jej braku, istnieje konieczność okazania świadectwa bierzmowania.

Od narzeczonych nie będących naszymi parafianami wymagane jest przedstawienie Licencji asystencji przy małżeństwie, którą wystawia proboszcz rodzinnej parafii jednej ze stron.

Aby małżeństwo zawarte w Kościele pociągnęło skutki cywilne należy przedłożyć Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Do jego wystawienia upoważniony jest Urząd Stanu Cywilnego którejś ze stron.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
93 0.058851003646851