Patron

Św. Jacek urodził się w Kamieniu, na Śląsku z możnego rodu Odrowążów. Po studiach w Paryżu i Bolonii przebywał na dworze swego krewnego, biskupa krakowskiego Iwona i mianowany kanonikiem krakowskim towarzyszył mu w podróży Rzymu (1218). Tam poznał św. Dominika i razem z bratem (czy raczej krewnym tylko) Czesławem wstąpił do jego zakonu otrzymując habit z jego rak (1220).
Jacek i Czesław wysłani przez św. Dominika na północ, założyli pierwszy klasztor dominikański za Alpami we Fryzaku. Czesław udał się następnie do Pragi, natomiast Jacek powrócił do Krakowa i ufundował przy kościele św. Trójcy pierwszy w Polsce klasztor dominikański (1222). Jacek jednak nie zadowolił się cichym życiem zakonnym, był stworzony na misjonarza.

Z eremu krakowskiego podejmuje dalekie wyprawy misyjne. Jest duszą, świetnie rozwijającej się misji polskich dominikanów na Wschodzie. W Kijowie zakłada klasztorek przy kościele osiadłych tam irlandzkich benedyktynów, działa w okolicach Czerniachowa, Smoleńska, miał nawet dotrzeć do Moskwy. Po pięciu latach wędrówek apostolskich wraca do Krakowa (1228), wkrótce jednak wyrusza na pracę ewangelizacyjną do Prus, gdzie początkowo Krzyżacy ściągali dominikanów polskich, później jednak, wzrósłszy w siłę, usunęli ich. Po krótkim pobycie w Krakowie (1238) działa św. Jacek ponownie na Rusi. Kijów musieli wprawdzie zakonnicy porzucić wobec wrogiego nastawienia tamtejszego duchowieństwa, pracowali jednak na Rusi Czerwonej. Jeszcze raz odważył się św. Jacek zapuścić na Ukrainę, i miał przez trzy lata pracować w samym Kijowie.

Gdy wrócił do Krakowa, zastał tam same zgliszcza po strasznym najeździe Mongołów (1241). Podnosi na duchu, pociesza, dodaje otuchy. Potem znów organizuje niezmordowany misjonarz zaczątki Kościoła polskiego na ziemi Jadźwingów, na pograniczu Litwy. Legendą widzi go nawet na szlakach misyjnych w Skandynawii i Azji. W połowie 1257 roku wraca sterany pracą do Krakowa. W wigilię Wniebowzięcia, z krucyfiksem i obrazem Najświętszej Panny w ręku, oddał ducha Bogu.

Wielki cudotwórca, mąż modlitwy i umartwienia, żarliwy zdobywca dusz, krzewiciel Królestwa Bożego, zwany "apostołem Północy", jest Jacek Odrowąż jednym z największych misjonarzy dominikańskich. Kanonizowany 17 kwietnia 1594 roku.


Pieśń do św. Jacka:

1. Niwy polskiej cudny kwiecie,
Coś na Śląska rozkwitł ziemi,
Święty Jacku w białej szacie,
Wspieraj nas modlitwy Swymi.

O święty Jacku, Twój lud Cię błaga,
Usłysz wołania, opieką darz!
Proś świętą Marię przed tronem Boga,
O ukochany Rodaku nasz!

2. Wejrzyj na nas święty Jacku,
Nasze prośby weź w swe dłonie,
Naszą boleść zanieś Marii,
Niechaj w sercu jej zatonie.
O święty Jacku...

3. Że wysłucha Syn modlitwy
Zapewniała Cię Maryja,
Bo za Matki pośrednictwem
Prośbom Twoim Jezus sprzyja.
O święty Jacku...

4. Eucharystii i Maryi
Cześć po Polsce rozszerzałeś,
I tą zbroją dusze, serca
W chwilach ciężkich umacniałeś.
O święty Jacku...

5. Siłą modlitw różańcowych
Polskę całą opasałeś,
Swoej Ojczyźnie przeciw wrogom
Oręż Marii w rękę dałeś.
O święty Jacku...

6. Z Sakramentem, z Matką Bożą,
Dniepr przeszedłeś bez przeszkody;
Niech ze skarbem tym przebrniemy
Udręk świata ciemne wody.
O święty Jacku...

7. Poprzez nurty fal wiślanych
Suchą nogą brzeg nachodzisz;
W sercach naszych rozpętany
Namiętności żar ochłodzisz.
O święty Jacku...

8. Łzy Matczyne Cię wzruszyły,
Gdy nad martwym synem łkała;
Niech Cię nasze prośby wzruszą
Wskrzesz nam dusze, uzdrów ciała.
O święty Jacku...

9. Zbite gradem kłosy wstały
Za modlitwy Twej przyczyną;
Niech złamane serca nasze
Znów ku niebu lot rozwiną.
O święty Jacku...

10. Za Ojczyznę przed Maryją
Miej swe dłonie wciąż wzniesione,
Niech nad ludem swym roztoczy
Moc przedziwną i obronę.
O święty Jacku...


TRIDUUM DO ŚWIĘTEGO JACKA

Modlitwa wstępna
O umiłowany święty Jacku, nasz patronie i cudotwórco, oddajemy najwyższy hołd Bogu, za to, że Cię powołał do wielkiej świętości i postawił na ziemi śląskiej jako wzór do naśladowania. Pragniemy też oddać cześć Niepokalanej Matce Bożej i naszej Królowej, której byłeś wiernym synem i którą nauczyłeś nas czcić przez święty różaniec. Zapewniła Cię Najświętsza Maryja Panna, że o cokolwiek poprosisz Jej Syna otrzymasz za Jej wstawiennictwem. Pragniemy wytrwale naśladować Twoje cnoty, bo wtedy odpowiemy najlepiej najmiłościwszej woli Boga względem nas. Święty Jacku, patronie nasz, wstawiaj się za nami u Boga i wyproś nam łaski, o które Cię błagamy. Amen.
Dzień I
Święty Jacku, uproś nam silną wiarę, abyśmy zrozumieli, że Bóg jest najwyższą wartością naszego życia i celem, do którego zdążamy. Uproś nam wiarę odważną, która nie załamałaby się trudnościach życia - wiarę żywą, która pociągałaby nas do gorliwej służby Bożej - wiarę radosną, abyśmy ochoczo żyli dla chwały Bożej. Amen.

Tajemnica różańca św. - Wniebowzięcie NMP w intencji umocnienia w nas wiary.

Albo: Wezwania do św. Jacka

Święty Jacku - módl się za nami
Odnowicielu życia chrześcijańskiego
Gorliwy apostole Dobrej Nowiny
Ostojo wiary chrześcijańskiej
Posłuszny powołaniu zakonnemu
Ozdobo zakonu dominikańskiego
Wzorze cnót kapłańskich
Płomienny kaznodziejo
Pasterzu pragnący zbawienia dusz
Wielki cudotwórco
Gorliwy czcicielu Najświętszej Mary i Panny
Patronie Polski
Opiekunie ziemi śląskiej
Potężny nasz orędowniku u Boga

Kapłan: Módl się za nami, święty Jacku.
Wierni: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Patronie śląskiej ziemi, Ty z apostolską gorliwością głosiłeś Swoim rodakom Chrystusową Ewangelię i budziłeś w ich sercach cześć do Matki Najświętszej; naucz nas gorliwości w służbie Ewangelii i Bogarodzicy; uproś nam u Boga pomoc w przeciwnościach, abyśmy otrzymali zbawienie wieczne. Przez Chrystusa fana naszego.
Amen.

Dzień II
Święty Jacku, gdy podziwiamy Twój zapał apostolski i nieugiętą wolę w pracy dla Boga i ludzi, szukamy źródła Twych sił. Znajdujemy je w Twojej głębokiej czci dla Najświętszego Sakramentu. Obyśmy zrozumieli, jak wielkim skarbem dla nas jest Najświętszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej. Obyśmy w trudach i cierpieniach naszego życia umacniali się udziałem w Eucharystycznej Ofierze, poprzez częstą Komunię świętą i modlitwą u stóp tabernakulum. Uproś nam to u Boga, św. Jacku, nasz patronie. Amen.

Tajemnica różańca św. - Wniebowzięcie NMP w intencji większej miłości do Jezusa Eucharystycznego.

Dzień III
Święty Jacku, Najświętsza Maryja Panna była dla Ciebie Matką Miłości, Mistrzynią i Panią. Zawsze czciłeś Maryję i Biłeś ze sobą Jej Wizerunek, w Jej ręce składałeś swoje trudy, bo wiedziałeś, że kto złączony jest z Matką Najświętszą, ten od Boga nigdy nie odstąpi. Błagamy Cię, święty nasz patronie, wyproś nam większą wierność w służbie Najświętszej Dziewicy, abyśmy wzmocnili naszą miłość tu na ziemi i zdobyli wieczną chwałę w niebie. Amen.

Tajemnica Różańca św. - Wniebowzięcie NMP - w intencji większej miłości do Matki Najświętszej i wiernego naśladowania Jej cnót.


Inne modlitwy do św. Jacka
Całe Twoje życie, święty Jacku, poświęciłeś pracy misyjnej. Wędrowałeś po naszej i po sąsiednich ziemiach, wszędzie ucząc ludzi o Bogu i pomagając potrzebującym, Szukałeś siły w modlitwie, a Bóg wspomagał Cię i pozwalał Ci czynić cuda. Wspomnij, że jesteś naszym rodakiem i patronem i pomóż nam, abyśmy nie marnowali życia. Uproś nam serca wrażliwe na chwałę Bożą i potrzeby ludzi. Uproś ochotę do pracy i siłę do poświęceń, gdyby ich wymagały nasze obowiązki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże, który zechciałeś wysłać św. Jacka, aby oświecał wiele narodów, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy mogli kroczyć przez życie w świetle Twojej prawdy. Amen.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
92 0.073766946792603